Bezoek klas 1 kinderboerderij Emmeloord

De brugklassen in Emmeloord zijn weer naar de kinderboerderij geweest tijdens de lessen Natuurwetenschappen.
De leerlingen hadden vooraf in de klas geleerd hoe ze het gedrag van dieren kunnen observeren en vastleggen. De opdrachten zijn goed uitgevoerd. Het boeiendst was het observeren van dieren die veel verschillende gedragingen lieten zien.
In de les wordt van deze gegevens een staafdiagram gemaakt, om zichtbaar te maken welk gedrag het meest werd gezien.  Ook gaan de leerlingen op zoek naar de oerversie van hun geobserveerde dier. Ze gaan kijken naar de aanpassingen in gedrag en uiterlijk van het oorspronkelijke dier aan zijn leefomgeving. Het is wonderlijk te ontdekken waarom het logisch is, dat dieren er uit zien, zoals ze zijn.
Na het observeren konden ze zich nog lekker uit leven in de speeltuin.
Het is fijn dat we steeds welkom zijn op de kinderboerderij.

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2020-2021?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2020-2021