Verbeelding 1 gymnasium

In de mediatheek is een tentoonstelling te zien van kunstwerken, die gemaakt zijn door leerlingen uit 1 gymnasium.

De opdracht, die de leerlingen van Elles Brons kregen, luidde:
Zoek een gedicht waarbij je ‘een verbeelding’ krijgt.
Bedenk een product (dat vervoerbaar is) en dat past bij het gedicht.
Zorg dat het gedicht te lezen is op het product.
In de klas declameer je het gedicht en licht je ‘je verbeelding’ toe.

De resultaten zijn prachtig geworden en de leerlingen uit 1 gymnasium en hun docent Elles Brons kunnen trots zijn. Het is mooi om te zien hoe leerlingen uit de brugklas, allemaal op hun eigen manier, een gedicht interpreteren.

De komende weken is het dus zeker de moeite waard om een bezoekje te brengen aan de mediatheek op het Senior.

Iedereen is van harte welkom!

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2020-2021?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2019-2020