Uitreiking certificaten Cambridge English en Delf-Scolaire

De leerlingen die vorig jaar op verschillende niveaus het examen Cambridge Engels en Delf Scolaire Frans hebben gedaan kregen donderdag 19 oktober tijdens een feestelijke uitreiking hun certificaten van Cambridge English en Delf Scolaire.

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2019-2020?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2019-2020