Ouders in de schoolbanken Emmeloord

Donderdag 19 november konden ouders kennis maken met diverse lessen op het Senior en Junior in Emmeloord.

Het Zuyderzee Lyceum betrekt de ouders graag bij de dagelijkse werkzaamheden op school. Om mee te maken wat leerlingen elke dag ervaren organiseren wij lessen in zowel de onder- als bovenbouw waarin de ouders als “leerling”een les kunnen volgen. Al een aantal organiseren wij “Ouders in de schoolbanken” en elk jaar is de belangstelling groot. Dit jaar hadden zich ca. 55 ouders ingeschreven voor deze leuke avond in Emmeloord.

Er konden op deze avond lessen worden gevolgd in de vakken scheikunde, wiskunde, maatschappijleer en beeldende vakken.  De bel ging voor het begin en einde van de les en er was natuurlijk ook een korte pauze. De schoolleiding en conciërges keken er streng op het tijdig melden in de les. De reacties waren enthousiast. In de toekomst zullen wij zeker weer deze avonden organiseren. Geef u op en kom eens “ervaren” hoe het is om les te krijgen anno 2017

 

 

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2019-2020?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2019-2020