Informatieavond ouders/verzorgers en leerlingen groep (7 en) 8 Emmeloord

Dinsdag 21 november (19.00 – 20.30 uur) organiseren wij een  informatieavond voor ouders, verzorgers, leerkrachten én kinderen uit groep (7 en) 8. Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over o.a. het onderwijs op de school, talentprogramma’s, zorg en begeleiding en op welke manier nieuwe leerlingen uit groep 8 hun eerste jaar in de brugklas zullen beleven. Tevens zal er doorlopend een presentatie worden gehouden over het aanbod op de diverse locaties van het Zuyderzee Lyceum: wat de doorstroommogelijkheden zijn en welke overige activiteiten er worden georganiseerd gedurende het hele schooljaar.

Klik HIER voor de uitnodiging, u hoeft zich niet aan te melden voor deze avond.

Naast deze informatieavond die op het Zuyderzee Lyceum, locatie Junior in Emmeloord, plaats zal vinden, zijn er in de maanden januari en februari nog meer gelegenheden om een kijkje te nemen in de gebouwen en om kennis te maken het het onderwijs en de teams.

Open dagen:

Emmeloord:

Donderdag 25 januari 2018 Open Dag

Woensdag 14 februari 2018 Inloopavond en ouder en kind in de schoolbanken

Dinsdag 23 januari 2017 Vakcollege Noordoostpolder

 

Lemmer:

Woensdag 24 januari 2018 Open Dag

Donderdag 15 februari 2018 Inloopavond en ouder en kind in de schoolbanken

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2020-2021?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2020-2021