Monthly Archives: januari 2018

Afgelopen week hebben de 3havo en 3vwo-leerlingen in Emmeloord hun ondernemingsplannen gepitcht voor het Day for Change-project van het vak economie. Zij werden hierbij beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit schoolleiding en financieel medewerkers. Met een overtuigende pitch konden de leerlingen van de jury microkrediet verdienen om hun bedrijf te kunnen starten. De uiteindelijk door de leerlingen behaalde winst […]
Read more
Bekijk hier meer informatie over X-tuur, een nieuw onderwijsinitiatief vanuit de stichting SSVO waar het Zuyderzee Lyceum deel van uitmaakt.
Read more
In verband met te weinig aanmeldingen zal het schaatsevenement Lemmer niet doorgaan op 1 februari.
Read more
Nieuwsgierig naar de laatste nieuwsbrief van de 8+ klas? Klik HIER om hem te lezen.
Read more
Ouderklankbordgroep Zuyderzee Lyceum Emmeloord Als opvolger van de KOC’s is in Emmeloord de ouderklankbordgroep (OKG) van start gegaan. Na een algemene oproep in oktober 2017 hebben liefst 13 ouders/verzorgers positief gereageerd. Daar zijn wij heel blij mee. De schoolleiding hecht groot belang aan goed contact met ouders en ouderbetrokkenheid. Door middel van de klankbordgroep kunnen ouders gevraagd en ongevraagd feedback […]
Read more
Informatieavond Zuyderzee Lyceum Lemmer Voor ouders/verzorgers van leerlingen van groep 8 van de basisscholen organiseert het Zuyderzee Lyceum Lemmer op woensdag 10 januari as. een informatieavond, waarbij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs centraal staat. Het Zuyderzee Lyceum zal tevens uitleg geven over het onderwijsaanbod en de niveaus binnen het voortgezet onderwijs. Op de locatie Lemmer is […]
Read more

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2020-2021?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2020-2021