Monthly Archives: mei 2018

Een groepje leerlingen van het Zuyderzee Lyceum en het Emelwerda College organiseren in samenwerking met  gemeente Noordoostpolder, Cultuurbedrijf Noordoostpolder en Flevomeer Bibliotheek Noordoostpolder een inspirerende bijeenkomst speciaal voor jongeren met een knipoog naar het programma College Tour. De invulling van de middag is door de leerlingen zelf bedacht en zal ook door hen worden uitgevoerd. Tijdens deze bijeenkomst zal Tim […]
Read more
Op woensdag 16 mei vond de jaarlijkse debatdag plaats voor klas 3HV georganiseerd door de vakgroep Nederlands. Klassen waren verdeeld in groepen van 6 tot 8 personen en er vond o.l.v. deskundige jury’s (leerlingen van 4V en 5V) een vlammende woordenstrijd plaats. Stellingen waarover gedebatteerd werd waren o.a.: – De provincie Flevoland moet de grote grazers in de Oostvaardersplassen in […]
Read more

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2020-2021?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2020-2021