Uitnodiging gymnasiumavond voor ouders/verzorgers en leerlingen

Uw zoon of dochter zit bij ons “ op het gymnasium”. Dat is om meerdere redenen een verstandige keuze, die uw kind straks een mooie basis geeft voor de vervolgstudies…… maar ook voor het leven!
Gymnasium is meer dan het volgen van “ Latijn en Grieks” ; gymnasium geeft een denkkader dat je helpt in het begrijpen van- en oplossen van – vragen op een andere wijze.

Juist om dit te benadrukken organiseren wij voor de klassen 1, 2 en 3 van ons gymnasium een avond op 28 november a.s. voor u en uw zoon of dochter.
Op deze avond staan we stil bij de stand van zaken op ons gymnasium, de veranderingen in ons gymnasiumonderwijs m.i.v. schooljaar 2019-2020, de toekomst van het gymnasiumonderwijs en de inhoud van de vorming.

Wij zouden het fijn vinden u op deze avond samen met uw kind te mogen begroeten in Emmeloord, locatie Junior Lyceum aan de Prof. ter Veenstraat.

Parkeren graag op het terrein van de Bosbadhal achter het gebouw van het Senior Lyceum.

Wilt u uw opgave doen via leerlingenadministratie@vario-onderwijsgroep.nl  voor 22 november o.v.v. het aantal personen? Alvast dank voor uw aanmelding.

Kort het programma:

Inloop met koffie en frisdrank                                                         : 19.00 uur

Introductie en inleiding door de schoolleiding                            : 19.15 uur

Inhoudelijke presentatie door de docenten Klassieke Talen    : 19.30 uur

Ruimte voor vragen                                                                          : 20.00 uur

Afsluiting en hierna gezellig napraten                                         : 20.15 uur

Einde avond                                                                                       : 20.45 uur

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2018-2019?

Open dagen 2019

Vind hier alle informatie over onze open dagen in 2019.