ANWB Streetwise next level op het Zuyderzee Lyceum

Op 10 januari bezocht de ANWB, zoals ieder jaar, onze school met een interactief en opvallend verkeersprogramma. Het programma bestond drie onderdelen voor de leerjaren 1 t/m 3 van het Zuyderzee Lyceum.

Verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’
De eerstejaars kregen een enerverende en leerzame verkeersworkshop van één lesuur. Deze werd gegeven door een Streetwise instructeur en daarbij werd gebruik gemaakt van een presentatie via het digibord. Onderwerpen van de Verkeersworkshop waren o.a. boetes voor verkeersovertredingen, aantallen verkeersongelukken en het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets.

ANWB Verkeersbus
De Verkeersbus, specifiek voor de tweedejaars, is een spannend verkeerstraject bestaande uit vijf verschillende workshops. De dode hoek werd belicht en een uitdagende kennisquiz over de verkeersregels en voorrangssituaties. Bij een mobiliteitsgame vertegenwoordigden de leerlingen een voertuig en ging de leerlingen naar een festival toe waarbij inzicht ontstond in verkeersgedrag. Tijdens de workshop ‘Kandatkandatniet’ werden filmpjes getoond en was er ruimte om middels stemkastjes te stemmen en met elkaar te discussiëren en te overleggen. Ook werd er door de leerlingen gereden in een virtuele wereld op een scootersimulator.

ANWB Virtual Reality!
De leerlingen van het derde jaar deden mee met de interactieve workshop ‘Virtual Reality!’. Met behulp van een laptop, VR-bril en controller werd er in vijf verschillende scenario’s deelgenomen aan het verkeer. Verkeerssituaties werden ervaren vanuit het perspectief van een fietser, automobilist, scooterrijder, vrachtwagenchauffeur en buschauffeur. Door de situaties die ze onderweg tegenkwamen, reflecteerden de leerlingen op hun eigen gedrag in het verkeer.

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2019-2020?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2019-2020