Excursie examenklassen naar Zwolle en omstreken

De examenklassen aardrijkskunde havo en vwo zijn op excursie geweest naar Zwolle en omgeving.
In de stad zijn meerdere wijken bezocht, waarbij de nadruk lag op stedelijke ontwikkelingen. Kamperpoort, binnenstad, Weezenlanden, Assendorp, Holtenbroek en Stadshagen zijn bezocht.
Aansluitend werd de IJsseldelta bezocht. Helaas niet per fiets, daarvoor waaide het te hard. Per bus naar de Vreugderijkerwaard waar projecten als dijkverlegging en de aanleg van nevengeulen in het kader van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier werden bekeken. Waterschap Drents Overijsselse Delta en Natuurmonumenten hebben tekst en uitleg gegeven. Ondanks de regen en harde wind een uitermate leerzame dag.

        

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2020-2021?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2019-2020