Monthly Archives: juni 2019

In het kader van “aardrijkskunde beleef je buiten” zijn alle tweede klassen JL op excursie geweest naar Schokland. In en rond de gesteentetuin hebben de leerlingen vragen beantwoord over het ontstaan van Schokland en werden de lessen geologie zichtbaar in het veld. Opgestuwd keileem, zwerfkeien, processen van verwering, erosie en sedimentatie kwamen aan bod. Een mooi kijkje in de geologische […]
Read more
Alle geslaagden na tijdvak 1: van harte gefeliciteerd! Heel veel succes voor de herkansers!
Read more

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2020-2021?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2020-2021