Excursie naar Schokland

In het kader van “aardrijkskunde beleef je buiten” zijn alle tweede klassen JL op excursie geweest naar Schokland. In en rond de gesteentetuin hebben de leerlingen vragen beantwoord over het ontstaan van Schokland en werden de lessen geologie zichtbaar in het veld. Opgestuwd keileem, zwerfkeien, processen van verwering, erosie en sedimentatie kwamen aan bod. Een mooi kijkje in de geologische geschiedenis van de laatste ijstijd in Nederland. Namens de sectie aardrijkskunde veel dank aan dhr Lubbers van het Flevo Landschap, de begeleidende collega’s en uiteraard aan onze leerlingen die (soms ondanks de regen) een bijdrage hebben geleverd aan een geslaagde excursie.

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2020-2021?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2019-2020