Excursie aardrijkskunde 3vwo

In een poging om de volgende 3 doelstellingen te realiseren:

1) Met aardrijkskunde meer naar buiten.

2)Betrek de omgeving meer bij de school.

3)Verlevendig de lesstof (in dit geval H.1 : Energiebronnen)

is klas E3va donderdag j.l. op bezoek geweest bij paprikateler Hoogweg te Luttelgeest.

Het bedrijf is bijzonder omdat de voor het kweken van paprika’s benodigde warmte  voor een groot deel wordt gewonnen uit aardwarmte. Aardwarmte is een relatief schone manier van energie-opwekking, waarbij heet (en zout) grondwater van een diepte van 2 km wordt opgepompt, waarna d.m.v. een ingewikkeld warmtewisselingsstelsel de warmte wordt benut voor gebruik in de kas.

De geothermische installaties en de enorme schaal, waarop de verbouw van paprika’s plaatsvond, maakte nogal indruk op de leerlingen.

Gewapend met veel kennis van aardwarmte en paprika’s werd de terugreis aanvaard, waarbij elke leerling een zakje met 3 verschillend gekleurde paprika’s cadeau kreeg.

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2020-2021?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2019-2020