Zuyderzee Lyceum locatie Lemmer

Vragenochtend voor ouders met leerlingen in het examenjaar!

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2019-2020?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2019-2020