Zuyderzee Lyceum locatie Lemmer

Vragenochtend voor ouders met leerlingen in het examenjaar!

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2021-2022?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken 2021-2022