Nieuwe leden gevraagd voor de Ouder Klankbordgroep Zuyderzee Lyceum Emmeloord.

Ouderklankboordgroep (OKG)
Op het Zuyderzee Lyceum is er een Ouderklankboordgroep (OKG) actief. Hierin zitten betrokken ouders van zowel kinderen op het junior als op het senior. Doordat een aantal kinderen afgelopen jaar examen hebben gedaan, zijn er een aantal ouders afgetreden. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe ouders met frisse ideeën.

Op dit moment zitten er nog 5 ouders in de OKG waarvan er 4 de kinderen al op het senior hebben. We willen dus heel graag ouders van kinderen op het junior erbij hebben, maar ouders met kinderen op senior zijn ook zeker welkom. In eerste instantie zouden wij graag 4 nieuwe ouders verwelkomen.

Wat doet de OKG?
De functie van de OKG is om een klankbord te zijn tussen school en ouders.

De schoolleiding hecht groot belang aan goed contact met ouders en ouderbetrokkenheid. Door middel van de klankbordgroep kunnen ouders gevraagd en ongevraagd feedback geven, reflecteren, adviseren en evalueren. Met als kerndoelen het onderwijs aan de kinderen, onze leerlingen, voortdurend te verbeteren waar nodig en mogelijk, te werken aan korte en duidelijke communicatielijnen en borging van onderwijskwaliteit. U kunt uw opmerkingen, zorgen, tips en tops richten aan de ouderklankbordgroep via  de mail.

Richt u deze aan:  wilmasieders@outlook.com

De school gaat samen met de OKG dit jaar aantal thema avonden organiseren waarbij sprekers worden uitgenodigd en u als ouders vanzelfsprekend van harte welkom bent om met ons mee te denken en te praten.

De thema’s die voor dit jaar o.a. op de agenda staan zijn: “zorg”, “ouders en school” “de nieuw te bouwen campus”. Ideeën en suggesties voor een thema-avond zijn van harte welkom.

Belangstelling? Neem contact op met Wilma Sieders; samen maken we de school sterk! U kunt reageren via bovenstaand emailadres.

Namens de leden van de Ouder Klankbord Groep:
Wilma Sieders

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2021-2022?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken 2021-2022