Lustrum musical 2022

De Lustrum musical.

Eenmaal in de 5 jaar organiseert het Zuyderzee lyceum een grote musical. Ditmaal zal deze musical in het theater ’t Voorhuys worden gehouden. Reserveer alvast de uitvoeringsdata: 26 en 27 januari 2022!

Na brainstormsessies met leerlingen is er een script geschreven door 5 mensen. Zowel tekst als muziek wordt door leerlingen en personeel geschreven. Vervolgens zijn al twee maanden meer dan 100 mensen betrokken bij de musical. Talent is er weer in overvloed: acteurs en actrices, mensen voor licht & geluid, grime, decor, kleding, PR tot en met de backingvocals en orkestleden. Wat een genot om iedereen zo enthousiast te zien.

De muzikale leiding is handen Klaas Boersma en Jordy Hoekstra. De productie zelf wordt geproduceerd door Marcel Kroes.

Inmiddels bruist het op de donderdagmiddag van het talent.

Na de auditieronden in september zijn de toneelrollen verdeeld en inmiddels hebben de acteurs en actrices de eerste repetities achter de rug.

Het verhaal zelf gaat over een directeur die de nieuwe Campus opent met een speech waarin hij duidelijk maakt dat iedereen met plezier en in pais en vree samenwerkt…althans in zijn wereld. De harde werkelijkheid wordt echter duidelijk wanneer twee rivaliserende bendes het onderwijs flink verstoren en de docenten desondanks de trein op de rails proberen te houden. Ook medeleerlingen krijgen het zwaar te verduren.

Zoveel turbulentie in een nieuwe school….als dat maar goed komt!

En of het goed komt kunt u natuurlijk komen kijken en beluisteren op één van de vier voorstellingen op 26 en 27 januari 2022 in theater ’t Voorhuys.

Hoe de kaarten kunnen worden besteld zal binnenkort via verschillende media bekend worden gemaakt.

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2021-2022?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken 2021-2022