Schoolgids en andere brochures

Schoolgids

De schoolgids bevat uitgebreide informatie over: opleidingen en opleidingsniveaus, talentstromen, plusprojecten, samenwerkingsverbanden, leerlingbegeleiding, werken met de Apple iPad en MacBook en de rol van ouders.

Voor leerlingen is er informatie over: rooster, tussenuren, repetities en toetsen, afspraken en regels op school, stage, leerlingpas, mediatheek, mentor, decaan en de study-buddy.

Ook bevat de schoolgids de contactgegevens van: bestuur, afdelingsleiders, docenten, zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, administratie en conciërges.

Overige brochures

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2018-2019?

Open dagen 2019

Vind hier alle informatie over onze open dagen in 2019.