8 plus

8 plus

De achtplusklas op het Zuyderzee Lyceum is bedoeld als aanvulling op de mogelijkheden die in de eigen groep acht geboden worden waarmee in alle behoeften van de leerling op cognitief, sociaal en emotioneel gebied kan worden voorzien. Er wordt in de achtplusklas leerstof aangeboden door een docent gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en er wordt expertise van vakdocenten ingezet om opdrachten te geven die specifiek interessant zijn voor leerlingen met een brede interesse, die creatief denken, houden van filosoferen en projectmatig werken.

Meer diepgang, snelheid en uitdaging
De plusklas is er voor leerlingen die behoefte hebben aan meer diepgang, snelheid en uitdaging in de lesstof. De leerlingen worden geconfronteerd met andere leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten. Hierdoor kunnen de leerlingen zich spiegelen aan anderen en wordt er een stimulerende omgeving gecreëerd, waarin ze meer van zichzelf willen en durven laten zien en gestimuleerd worden om hun talent te ontwikkelen.

Er worden verschillende projecten aangeboden op het Zuyderzee Lyceum zoals: kunstgeschiedenis, gebarentaal, meditatie/brein- trainingen (MindFit), maquette’s bouwen, debatteren en filosoferen, creatieve opdrachten, leren onderzoeken, leren leren, leren presenteren, intuïtief tekenen, academisch denken en schrijven, aandacht voor talent, feedback-trainingen en nog veel meer. 

Er verschijnt vijf maal per jaar een nieuwsbrief voor ouders en leerkrachten.

Aanmelden

Voor het aanvragen van een opgaveformulier kunt u een mail sturen naar r.maats@zuyderzeelyceum.nl

Klik hier voor de hand-out presentatie 8+

Lees hier de laatste nieuwsbrief 8+ Emmeloord
(dec 2020)

Nieuwsbrief 8+ Blok 1

8 plusklas cerificaat
8 plusklas project
8 plusklas project
8 plusklas project

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2021-2022?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken 2021-2022