8 plus

8 plus

De 8 plusklas op het Zuyderzee Lyceum is bedoeld als aanvulling op de mogelijkheden die in de eigen groep acht geboden worden waarmee in alle behoeften van de leerling op cognitief, sociaal en emotioneel gebied kan worden voorzien. Er wordt in de achtplusklas leerstof aangeboden door een docent gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en er wordt expertise van vakdocenten ingezet om opdrachten te geven die specifiek interessant zijn voor leerlingen met een brede interesse, die creatief denken, houden van filosoferen en projectmatig werken.

  • Er worden verschillende projecten aangeboden zoals:
  • kunstgeschiedenis
  • gebarentaal
  • Rots & Water (sociale vaardigheidstraining)
  • debatteren en filosoferen
  • leren onderzoeken en leren leren
  • en nog veel meer

Meer diepgang, snelheid en uitdaging

De plusklas is er voor leerlingen die behoefte hebben aan meer diepgang, snelheid en uitdaging in de lesstof. De leerlingen worden geconfronteerd met andere leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten. Hierdoor kunnen de leerlingen zich spiegelen aan anderen en wordt er een stimulerende omgeving gecreëerd, waarin ze meer van zichzelf willen en durven laten zien en gestimuleerd worden om hun talent te ontwikkelen. Er verschijnt vijf maar per jaar een nieuwsbrief voor ouders en leerkrachten.

 

Aanmelden

Voor het aanvragen van een opgaveformulier kunt u een mail sturen naar r.maats@zuyderzeelyceum.nl

Bekijk hier de nieuwsbrief
Winter-editie 2017

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2018-2019?

Open dagen 2019

Vind hier alle informatie over onze open dagen in 2019.