8 plus

8 plus

De 8 plusklas op het Zuyderzee Lyceum is bedoeld als aanvulling op de mogelijkheden die in de eigen groep acht geboden worden waarmee in alle behoeften van de leerling op cognitief, sociaal en emotioneel gebied kan worden voorzien. Er wordt in de achtplusklas leerstof aangeboden door een docent gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en er wordt expertise van vakdocenten ingezet om opdrachten te geven die specifiek interessant zijn voor leerlingen met een brede interesse, die creatief denken, houden van filosoferen en projectmatig werken.

  • Er worden verschillende projecten aangeboden zoals:
  • kunstgeschiedenis
  • gebarentaal
  • Rots & Water (sociale vaardigheidstraining)
  • debatteren en filosoferen
  • leren onderzoeken en leren leren
  • en nog veel meer

Meer diepgang, snelheid en uitdaging

De plusklas is er voor leerlingen die behoefte hebben aan meer diepgang, snelheid en uitdaging in de lesstof. De leerlingen worden geconfronteerd met andere leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten. Hierdoor kunnen de leerlingen zich spiegelen aan anderen en wordt er een stimulerende omgeving gecreëerd, waarin ze meer van zichzelf willen en durven laten zien en gestimuleerd worden om hun talent te ontwikkelen. Er verschijnt vijf maar per jaar een nieuwsbrief voor ouders en leerkrachten.

 

Aanmelden

Voor het aanvragen van een opgaveformulier kunt u een mail sturen naar r.maats@zuyderzeelyceum.nl

Lees hier het laatste nieuws over de achtplusklassen (juli 2019)

Lemmer

Op 24 juni sloot de achtplusklas in Lemmer een jaar af vol verrijking, sociale ontwikkeling, inspirerende lessen en heel veel opgedane kennis. Tijdens de presentatie-avond lichten de leerlingen het afgelopen jaar toe aan alle genodigden, en werd de avond afgesloten met een welverdiend achtplus-diploma! Volgend jaar gaat het Zuyderzee Lyceum in Lemmer door met de achtplusklas.

De achtplusklassen op het Zuyderzee Lyceum zijn bedoeld ter aanvulling op de mogelijkheden die in de eigen groep acht aangeboden worden. Binnen de achtplusklassen is er ontmoeting tussen gelijkgestemden in een uitdagende leeromgeving. De leerlingen worden in contact gebracht met andere leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten. Hierdoor kunnen de leerlingen zich spiegelen aan anderen en wordt er een stimulerende omgeving gecreëerd, waarin ze meer van zichzelf willen en durven laten zien en gestimuleerd worden om hun talent te ontwikkelen.  

Emmeloord

Op 25 juni sloten de twee achtplusklassen in Emmeloord een jaar af vol verrijking, sociale ontwikkeling, inspirerende lessen en heel veel opgedane kennis. Tijdens de presentatie-avond lichten de leerlingen het afgelopen jaar toe aan alle genodigden, en werd de avond afgesloten met een welverdiend achtplus-diploma! Volgend schooljaar starten er twee achtplusklassen in Emmeloord. 

De achtplusklassen op het Zuyderzee Lyceum zijn bedoeld ter aanvulling op de mogelijkheden die in de eigen groep acht aangeboden worden. Binnen de achtplusklassen is er ontmoeting tussen gelijkgestemden in een uitdagende leeromgeving. De leerlingen worden in contact gebracht met andere leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten. Hierdoor kunnen de leerlingen zich spiegelen aan anderen en wordt er een stimulerende omgeving gecreëerd, waarin ze meer van zichzelf willen en durven laten zien en gestimuleerd worden om hun talent te ontwikkelen.  

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2020-2021?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2020-2021