Nieuws

Lemmer Op 24 juni sloot de achtplusklas in Lemmer een jaar af vol verrijking, sociale ontwikkeling, inspirerende lessen en heel veel opgedane kennis. Tijdens de presentatie-avond lichten de leerlingen het afgelopen jaar toe aan alle genodigden, en werd de avond afgesloten met een welverdiend achtplus-diploma! Volgend jaar gaat het Zuyderzee Lyceum in Lemmer door met de achtplusklas. De achtplusklassen op […]
Read more
In het kader van “aardrijkskunde beleef je buiten” zijn alle tweede klassen JL op excursie geweest naar Schokland. In en rond de gesteentetuin hebben de leerlingen vragen beantwoord over het ontstaan van Schokland en werden de lessen geologie zichtbaar in het veld. Opgestuwd keileem, zwerfkeien, processen van verwering, erosie en sedimentatie kwamen aan bod. Een mooi kijkje in de geologische […]
Read more
Alle geslaagden na tijdvak 1: van harte gefeliciteerd! Heel veel succes voor de herkansers!
Read more
De informatieavond Lenteschool 2019 is op donderdag 25 april. Van 18 tot 19 uur kunnen ouders/verzorgers vragen stellen en wordt nader uitgelegd wat Lenteschool inhoudt. Het gaat om ouders/verzorgers van klas 3 mhv, 4 hv en 5 v. De contactpersoon van Lyceo, die Lenteschool verzorgt, mw. E. Koopmans, is dan aanwezig. Schikt deze avond u niet, dan kunt u na […]
Read more
Jan Terlouw en zijn dochter Sanne gaven woensdag 6 maart een lezing aan de bovenbouwleerlingen van het Zuyderzee Lyceum in Emmeloord. Ruim honderd leerlingen hadden zich opgegeven om bij deze lezing aanwezig te zijn. Vader en dochter vertelden over het schrijverschap en het samen schrijven van verhalen. Daarnaast hadden ze het over het belang van de Nederlandse taal en het […]
Read more
Op donderdag 14 april was de derde editie van On Stage voor onze leerlingen van klas 2 VMBO in Lemmer. Om 12 uur zijn we afgereisd naar Fean Plaza in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen, waar de leerlingen kennis konden maken met zo’n 250 beroepsbeoefenaars en waar ze afspraken konden maken voor het bezoeken van twee bedrijven op de […]
Read more
De examenklassen aardrijkskunde havo en vwo zijn op excursie geweest naar Zwolle en omgeving. In de stad zijn meerdere wijken bezocht, waarbij de nadruk lag op stedelijke ontwikkelingen. Kamperpoort, binnenstad, Weezenlanden, Assendorp, Holtenbroek en Stadshagen zijn bezocht. Aansluitend werd de IJsseldelta bezocht. Helaas niet per fiets, daarvoor waaide het te hard. Per bus naar de Vreugderijkerwaard waar projecten als dijkverlegging […]
Read more
Nog een keer de sfeer proeven of misschien een laatste vraag stellen voor 15 maart? Wij openen nogmaals onze deuren op woensdag 13 februari in Emmeloord (tevens de mogelijkheid tot het volgen van lessen) en donderdag 14 februari in Lemmer. Alle informatie vindt u op: https://www.zuyderzeelyceum.nl/inloopavonden-2019/
Read more
Op vrijdag 1 februari heeft de profielkeuzeochtend voor de leerlingen van klas 3havo/vwo en klas 4mavo plaatsgevonden op het Zuyderzee Lyceum locatie Senior. Zo’n 250 lln. van de locatie Lemmer, Junior en de Bonifatius Mavo werden in de gelegenheid gesteld om naar eigen keuze een voorlichting te volgen die hen kan helpen met het samenstellen van hun profiel. Er werden […]
Read more
Dinsdag 8 januari zijn we met alle tweede klassen van het Zuyderzee Lyceum Emmeloord naar Amsterdam geweest. Het was een gezamenlijke excursie dag georganiseerd door de secties NW en GS onderbouw Emmeloord. Bij NEMO hebben we allerlei natuurwetenschappelijke experimenten uitgevoerd. NEMO maakt wetenschap en techniek leuk, spannend en toegankelijk. Door een bezoekje aan dit science museum lijkt natuurkunde opeens lang […]
Read more