Atheneum

Atheneum

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Je kiest op het vwo voor een atheneum of een gymnasiumopleiding. Vanaf de brugklas kun je kiezen voor het atheneum of het gymnasium. Kies je voor het gymnasium, dan krijg je ook les in Klassieke Cultuur en Grieks en Latijn. Beide vwo-opleidingen duren 6 jaar. Na het behalen van je diploma kun je verder studeren in het hoger onderwijs (hbo of universiteit).

In de eerste jaren op de havo en het vwo krijg je vaklessen zoals Nederlands, wiskunde, natuurwetenschappen, Frans en nog veel meer.

Kies jouw profiel

Vanaf de vierde klas havo en vwo zit je in de tweede fase. Je kiest dan één van de volgende profielen:

  • Cultuur & Maatschappij (C&M)
  • Economie & Maatschappij (E&M)
  • Natuur & Gezondheid (N&G)
  • Natuur & Techniek (N&T)

Het kiezen van de profielen gebeurt in klas 3 na uitgebreide informatie richting ouders en leerlingen door de decanen van de school. Klik hier voor meer informatie.

Leerlingen Zuyderzee Lyceum
Aandacht tijdens de les

Heb je nog vragen?

Vragen over onze opleidingen kun je ook stellen via e-mail of via onze informatielijn: 0527 – 635950 
Ma t/m vrij van 8.30 uur – 16.00 uur

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2021-2022?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken 2021-2022