Basis -en kader Lemmer

Vmbo basis en kader Lemmer

Basisberoepsgericht (bb) en kaderberoepsgericht (kb)

‘Praktisch leren voor een mooie toekomst’

Op de locatie van het Zuyderzee Lyceum in Lemmer kun je de vmbo basis (bb) en vmbo kader (kb) opleiding kiezen. Aan het eind van leerjaar 2 kiezen de leerlingen een profiel en bijbehorend vakkenpakket. Hierin doen ze aan het eind van klas 4 examen.

Vanaf 1 augustus 2016 wordt op het Zuyderzee Lyceum in Lemmer ook de intersectorale opleiding Dienstverlening & Producten aangeboden. Dit is een brede opleiding, die volop keuzemogelijkheden biedt in het mbo. Klik op onderstaande afbeelding om meer informatie te krijgen over deze opleiding.

Je kunt ook besluiten om je schoolloopbaan voort te zetten op de locatie Emmeloord (het Vakcollege Noordoostpolder) of elders.

Scheikundeles
Les met iPad

Download brochure

Download hier de schoolgids in PDF.

Heb je nog vragen?

Vragen over onze opleidingen kun je ook stellen via e-mail of via onze informatielijn: 0527 – 635950 
Ma t/m vrij van 8.30 uur – 16.00 uur

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2021-2022?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken 2021-2022