Gymnasium

Gymnasium

Met de klassieke talen Latijn en Grieks onderscheidt het gymnasium zich van het atheneum binnen het vwo.

De Griekse en Latijnse taal zijn niet eenvoudig om te leren. Het volgen van deze vakken betekent dat je je echt moet willen inspannen om ze onder de knie te krijgen; je moet niet terugschrikken voor woorden leren of een portie grammatica. Maar: wanneer je graag iets extra’s en bijzonders wilt doen, nieuwsgierig bent, en graag de uitdaging aangaat, dan is het gymnasium echt iets voor jou!

In de onderbouw begin je in klas 1 eerst met Latijn en verderop in het jaar maak je kennis met Grieks.  Je leert niet alleen hoe de talen zijn opgebouwd, maar je hoort en leest ook over de cultuur en de prachtige, mythologische verhalen. Je volgt beide vakken tot en met leerjaar 3; daarna kun je in je bovenbouw-profiel Grieks en/of Latijn kiezen en daar doe je examen in.

In de bovenbouw heb je voldoende taalkennis opgebouwd  en ga je beginnen met het lezen van originele Latijnse teksten van verschillende klassieke auteurs.

Vanaf de vierde klas wordt naast Latijn ook het vak KCV  (Klassiek Culturele Vorming) gegeven. Aan bod komen kunst, literatuur, godsdienst, filosofie, politiek en geschiedenis van de Grieken en de Romeinen, onderwerpen waarbij telkens weer blijkt hoe groot de invloed van de Klassieken op onze huidige Europese beschaving is.

Vaardigheden
Door intensief bezig te zijn met de Latijnse en Griekse taal leer je om analytisch, dus volgens een bepaald systeem, te kijken naar zins- en tekstopbouw. Dit heeft tot resultaat dat je inzicht in taal wordt vergroot, wat ook bij het leren van moderne vreemde talen heel handig is. Daarnaast zijn veel woorden uit het Latijn en Grieks in de moderne vreemde talen (en in het Nederlands!) terug te vinden. Leerlingen geven dan ook vaak aan dat ze bij het leren van deze talen veel voordeel ondervinden van hun kennis van het Latijn en Grieks. En, analytisch inzicht komt later overal van pas.
Excursies, projecten én de reis van je leven!
In de bovenbouw vindt de (gezamenlijke) Rome-reis plaats voor de vierde- en vijfdejaars: eindelijk kun je dan met je eigen ogen aanschouwen wat je in alle voorgaande jaren over de geschiedenis en de cultuur van de Romeinen (en Grieken!) hebt geleerd! Een ervaring die je je hele leven bij zal blijven!

In de lagere klassen wordt tijdens verschillende excursies en cultuurdagen ook aandacht besteed aan klassieke onderwerpen, bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan het Archeon.

Voor vervolgstudies zijn klassieke talen niet meer verplicht; wel komt Latijn (en Grieks ook) heel goed van pas bij bijv. een studie medicijnen, kunstgeschiedenis, archeologie of een vreemde taal.

Dus: vind je geschiedenis leuk , hou je ervan om (taal)puzzeltjes op te lossen en wil je gewoon graag veel weten? Dan ben jij een echte gymnasiast !

Download brochure

Download hier de schoolgids in PDF.

Heb je nog vragen?

Vragen over onze opleidingen kun je ook stellen via e-mail of via onze informatielijn: 0527 – 635950 
Ma t/m vrij van 8.30 uur – 16.00 uur

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2020-2021?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2020-2021