Havo

Havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

De havo-opleiding duurt vijf jaar. Met een havodiploma kun je verder studeren in het hbo (hoger beroepsonderwijs) of je kunt instromen in 5 vwo.

 

Kies jouw profiel

Vanaf de vierde klas havo en vwo zit je in de tweede fase. Je kiest dan één van de volgende profielen:

  • Cultuur & Maatschappij (C&M)
  • Economie & Maatschappij (E&M)
  • Natuur & Gezondheid (N&G)
  • Natuur & Techniek (N&T)

Het kiezen van de profielen gebeurt in klas 3 na uitgebreide informatie richting ouders en leerlingen door de decanen van de school. Klik hier voor meer informatie.

Scheikundeles
Les met iPad

Download brochure

Download hier de schoolgids in PDF.

Heb je nog vragen?

Vragen over onze opleidingen kun je ook stellen via e-mail of via onze informatielijn: 0527 – 635950 
Ma t/m vrij van 8.30 uur – 16.00 uur

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2021-2022?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken 2021-2022