Caleido ISK

Caleido

eerste opvang anderstaligen

Op Caleido leer je de Nederlandse taal. Dit onderwijstraject is voor leerlingen die nog onvoldoende Nederlands spreken om in het reguliere onderwijs in te stromen.

Leerlingen van 12 tot 18 jaar kunnen het hele jaar door instromen. Leerlingen kunnen ook voor een korte periode bij ons komen om hun Nederlands nog te verbeteren voordat ze doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Niveaus
Caleido heeft drie verschillende niveaus:

Instroom: in deze groepen leer je de eerste Nederlandse woorden en zinnen. Je gebruikt hiervoor onder andere Taaltrap, Zeg maar na en Horen, zien en schrijven.

Doorstroom: in deze groepen leer je nog meer Nederlandse woorden en zinnen, maar komt er ook grammatica en spelling bij. Je gebruikt hiervoor onder andere VIA Vooraf, Nieuwsbegrip/Melkweg en Spreek beter.

Uitstroom: in deze groepen leer je het toepassen van de Nederlandse taal. Je bent bijna klaar om naar het reguliere onderwijs (vo of mbo) te gaan. Je gebruikt hiervoor onder andere Nieuw Nederlands, VIA Vervolg en Nieuwsbegrip.

Naast de methodes die hierboven genoemd zijn, gebruiken de leerlingen verschillende materialen die speciaal voor NT2-onderwijs ontwikkeld zijn.
Naast Nederlands krijg je ook nog vakken zoals rekenen, sport en muziek.

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2018-2019?

Open dagen 2019

Vind hier alle informatie over onze open dagen in 2019.