Caleido ISK

Caleido

Caleido is een ISK. ISK staat voor internationale schakelklas. Op onze locatie geven wij les aan alle anderstalige jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar uit de gemeente Noordoostpolder en aangrenzende gemeenten.
De leerlingen krijgen er vooral heel veel Nederlands, maar ook andere vakken gericht op uitstroom naar het regulier onderwijs. Graag verwijzen wij u naar onze website om te lezen wat wij allemaal doen en hoe we dat doen.

 

Kijk op: www.caleido-isk.nl

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2021-2022?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken 2021-2022