Mavo/havo

Mavo/havo

‘Voor leerders met uitdaging’

De mavo/havo opleiding is bedoeld voor de leerling, die nog geen havo-advies heeft, maar wel de ambitie en motivatie om uiteindelijk een havo-diploma te behalen. In klas 1 en 2 betekent dit dat er in een volledige havo-omgeving les wordt gegeven en ook alle toetsen worden becijferd op havo-niveau.

Tot aan het einde van leerjaar 2 is een directe overstap naar de havo mogelijk. Leerlingen die na de eerste 2 leerjaren niet de directe overstap hebben kunnen maken, vervolgen hun weg op de mavo/havo opleiding en behalen na 4 jaar een mavo of vmbo-tl diploma. Overigens bestaat er in Emmeloord, na onderlinge overeenstemming, de mogelijkheid om één of meerdere vakken op havo-niveau af te sluiten.

Na het behalen van het diploma volgt normaal gesproken de overstap naar 4 havo, waarbij een goede aansluiting is gegarandeerd, vanwege een op havo gericht vakkenpakket.

Duitse les
Les op het Zuyderzee Lyceum

Download brochure

Download hier de schoolgids in PDF.

Heb je nog vragen?

Vragen over onze opleidingen kun je ook stellen via e-mail of via onze informatielijn: 0527 – 635950 
Ma t/m vrij van 8.30 uur – 16.00 uur

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2020-2021?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2020-2021