Overgang groep 8 naar voortgezet onderwijs

Overgang groep 8 naar voortgezet onderwijs

Op het Zuyderzee Lyceum besteden we veel aandacht aan de samenwerking en afstemming met de basisscholen. Alle basisscholen in Lemmer en Emmeloord en omstreken kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten. Basisscholen kunnen zich aanmelden voor verschillende projecten waarbij groep 8 alvast bezig is met de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Zo is er onder andere voorlichting door brugklassers aan groep 8, proeflessen op het ZL en kan er meegedaan worden met een overstapportfolio.

Mentoren en leerkrachten van groep 8 hebben na aanmelding op het Zuyderzee Lyceum een warme overdracht in de maand juni zodat we vanaf de start van het schooljaar op de hoogte zijn van al onze leerlingen. Na een paar maanden is er tevens een terugkoppeling richting de basisschool zodat de leerkrachten weten hoe het met hun oud-leerlingen gaat.

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2021-2022?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken 2021-2022