Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

We beantwoorden de meest gestelde vragen.

Hoe zorgen jullie in de praktijk dat mijn kind “onderwijs op maat” krijgt?

Wij geven gedifferentieerde lessen dat wil zeggen dat wij de leerstof aanbieden op het niveau dat bij de leerling past. Voorbeeld: herhalingsstof voor de ene leerling en verdiepingsstof voor de andere leerling.  Wij werken volgens de methodiek “ blended learning”  het gebruik van de iPad is hierbij een belangrijk onderdeel. Blended learning is de afwisseling in werkvormen, afwisseling in het gebruik van ICT en het gebruik van boeken. Hierdoor is er ook tempo differentiatie mogelijk. In de bovenbouw kunnen de snelle en goede leerlingen aan een excellentie-programma werken. Hun reguliere rooster wordt dan ingekort zodat ze tijd krijgen voor andere zaken.

Wat wil het zeggen dat jullie een openbare  school zijn?

Het Zuyderzee Lyceum is openbaar oftewel “ Algemeen Toegankelijk”. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is hier op school. Ongeacht levensovertuiging of wat dan ook. Belangrijke waarden voor ons zijn: respect, accepteren van elkaars eigenheid en grenzen.

Waarom zou ik voor het Zuyderzee Lyceum kiezen? Wat onderscheidt jullie van de andere scholen?

1) goed onderwijs in kleinschalige omgeving
2) goede begeleiding
3) veel extra mogelijkheden zoals Talent programma’s op gebied van taal, sport, kunst en cultuur
4) ons onderwijsconcept richt zich op  Vaardigheden, Attiitude en Kennis en op TOP ( Talent Ontwikkeling en Passie)
5) maatwerk
je wordt gezien en gehoord
er wordt naar je geluisterd
er is ruimte om je te ontwikkelen in iets wat je al kunt of iets dat je nog wil ontdekken

Wat is het verschil tussen atheneum en gymnasium?

Atheneum en gymnasium vallen beide onder de naam VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).  Daarmee kun je, na het behalen van een diploma, naar de universiteit. Het verschil zit in de Oude Talen. Het gymnasiumprogramma biedt dat aan, het atheneumprogramma niet.

Mijn kind is hoogbegaafd. Wat kan hij van deze school verwachten? Hebben jullie een hoogbegaafdentraject?

In het eerste jaar van het vwo draait vanaf september het plusproject. Het plusproject is bedoeld voor plusleerlingen en zoekt naar oplossingen om (de kans op) eventueel onderpresteren in de toekomst te verminderen, zodat plusleerlingen tot talent-ontwikkeling kunnen komen in het reguliere onderwijs. In dit plusuur schenken we onder andere aandacht aan: leerstrategieën aanleren, herkenning in anderen, uitdaging in opdrachten, kiezen, observeren, leren en plezier en bewust worden van talenten, leren door te doen (ondervinden), bewust worden van eigen talenten en hoe werkt je geheugen

Hebben jullie contact met de verschillende basisscholen over de overdracht?

Ja, elke leerling wordt in een zogenaamde warme overdracht besproken tussen de basisschool en het Zuyderzee Lyceum. Basisscholen hebben zoveel kennis van uw kind en het is belangrijk dat we die meekrijgen en dat die overgedragen wordt naar de mentor.

In welke leerjaren wordt de iPad gebruikt en hoe wordt het gebruikt?

De iPad zal gedurende de hele schoolcarrière van uw kind gebruikt worden. Naast de iPad worden ook andere leermiddelen zoals boeken, lesbrieven etc .gebruikt. Wij werken volgens het concept van blended learning. Om leerlingen hiermee kennis te laten maken met een diversiteit aan bronnen en hulpmiddelen.

De iPad zal gedurende de gehele schoolperiode op het Zuyderzee nodig zijn.

Wat is passend onderwijs precies?                                   

Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd.

Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven.

Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden en maken binnen het systeem van passend onderwijs afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Hoe lang wordt de iPad gebruikt?                                

We werken sinds 2014  met iPads, daarvoor met laptops.
Leerlingen werken in de les afwisselend met boeken en met de iPad, dat noemen we ook wel blended learning. De afwisseling van werkvormen op het gebied van ICT en het werken met boeken.

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2021-2022?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken 2021-2022