Financiën

Financiën

De vergoeding die de school ontvangt van de overheid volstaat niet om alle kosten die wij voor uw kind maken te betalen. De kosten van bijvoorbeeld gebruik van kluisjes, schoolfoto’s, verzekeringen, excursies e.d., zijn kosten die niet door de overheid worden vergoed. Wij vragen van u daarvoor dan ook een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt door de Medezeggenschapsraad (waaronder de ouders) vastgesteld.

In de financiële brochure van het Zuyderzee Lyceum vindt u een overzicht van alle kosten die u kunt verwachten in het schooljaar 2018 -2019 als uw kind op het Zuyderzee Lyceum zit.
In komende schooljaren kunnen er wijzigingen in de kosten optreden.

Downloads

Onderwijs met iPad

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2020-2021?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2019-2020