Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Zij neemt daarbij alle aspecten van het Vario (voorheen SSVO) en alle relevante belangen mee in haar overweging. Het Zuyderzee Lyceum, X-tuur en de Bonifatius Mavo ressorteren onder de Vario. Bij de vervulling van haar taak richt zij zich naar het belang van de Vario rekening houdend met het feit dat de Vario een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij staat de Raad van Bestuur met raad bij en fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht is werkgever voor de leden van de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Mevrouw I. Gerritzen, voorzitter
  • De heer A. Toeter, secretaris
  • De heer M. Jansen, lid
  • De heer P. Poelstra, lid

Contact?

Mail naar: info@vario-onderwijsgroep.nl

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2021-2022?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken 2021-2022