PTA 2019-2020

Hieronder vindt u alle PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor het schooljaar 2019-2020

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin staat voor elk vak voor de gehele bovenbouw periode per periode aangegeven
welke toetsen (en de tijdsduur van deze toetsen: 40 of 80 minuten), praktische opdrachten en handelingsdelen gedaan moeten worden. Verder wordt steeds aangegeven hoe zwaar een werk meetelt en of het werk ook meetelt voor het schoolexamen. Verder is te zien of een vak wel of niet een centraal eindexamen heeft.

Lemmer 2019-2020

3 bb

4 bb

3 kb

4 kb

3 gt

4 gt

3 mavo

4 lwt

 

 

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2019-2020?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2019-2020