PTA 2020-2021

Hieronder vindt u alle PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor het schooljaar 2020-2021

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin staat voor elk vak voor de gehele bovenbouw periode per periode aangegeven
welke toetsen (en de tijdsduur van deze toetsen: 50 of 100 minuten), praktische opdrachten en handelingsdelen gedaan moeten worden. Verder wordt steeds aangegeven hoe zwaar een werk meetelt en of het werk ook meetelt voor het schoolexamen. Verder is te zien of een vak wel of niet een centraal eindexamen heeft.

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2020-2021?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken en SE 2020-2021