Tijdpad Profielwerkstuk

Tijdpad profielwerkstuk

1. Deadline 1e versie : 11 januari 2019
2. Deadline definitieve versie : 15 februari 2019
3. Presentatieavond 4mavo : 4 maart 2019
4. Presentatieavond 5havo : 5 maart 2019
5. Presentatieavond 6vwo : 5 maart 2019

Er mogen combinatiegroepen havo 5 en vwo 6 worden gevormd voor het PWS. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met het niveau.
Doublanten in havo 4 en vwo 5 mogen deelnemen aan het PWS met de eindexamenklassen, zij hebben hiermee het PWS als onderdeel van het examen afgerond bij een voldoende resultaat.
Overstappers van havo 5 naar vwo 5 hebben vrijstelling voor het PWS bij een cijfer 7,5 of hoger. Bij een 6,5 of een 7 is een aanvullende opdracht een eis. Bij een 6 moet er een volledig nieuw PWS worden gemaakt.
Deze mogelijkheden en voorwaarden zijn ook verwerkt in het examenreglement 2018-2019.

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2019-2020?

Start schooljaar

Wanneer start het nieuwe schooljaar?